Grįžti atgal

Kaip vykdome politikų stebėseną

Stebėsenos tikslas


Politikai turi būti atskaitingi rinkėjams ir tesėti duotus pažadus. Tačiau tam, kad tai įvyktų, mes, rinkėjai, po rinkimų taip pat turime juos atsiminti, stebėti politikų veiklą ir apie duotus įsipareigojimus priminti. Būtent dėl to ir pradėjome „Žinau, ką renku“ politikų stebėseną.


Per 2019 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengėme debatus 57 savivaldybėse ir visų kandidatų prašėme duoti 3 įsipareigojimus rinkėjams - kiekvienam iš mūsų. 


Dabar stebime, kaip ir ką daro politikai, kad jų priešrinkiminiai pažadai taptų realybe. 


Šiuo metu įgyvendiname bandomąją stebėseną ir stebime ne visus politikus. Ne visose savivaldybėse šiuo metu turime savanorių, todėl labai laukiame pastiprinimo. Prie mūsų prisijungti gali čia: https://www.zinaukarenku.lt/tapk-savanoriu 


 

Stebėsenos metodologija


Stebėseną vykdydami tikriname, ar politikai įvykdė tam tikrus žingsnius, kad pažadas taptų realybe ir už tai skiriame balus. Vertiname kiekvieną pažadą atskirai. Duomenis renkame tiesiogiai klausdami išrinktų merų raštu arba viešų diskusijų metu, taip pat stebėdami aplinką ir dokumentus. Tačiau mes nesame visažiniai - jei turite argumentų, informacijos ir pavyzdžių, kviečiame reaguoti ir teikti juos mūsų platformoje arba atsiųsti [email protected]
 

Pažadas gali gauti nuo 0 iki 10 balų tokiais etapais:
 

I. PAŽADO VERTINIMAS

 1. Įvertiname, ar pažadas apskritai patikrinamas ir pamatuojamas. Pavyzdžiui, toks pažadas kaip „tęsime pradėtus darbus“ sunkiai pamatuojamas. Tokiu atveju pažadus prašome patikslinti ir nurodyti tikslius darbus ir kokio pokyčio planuojama siekti. Jei tai nepavyksta arba politikas nedavė jokio pažado, nes debatuose, pavyzdžiui, nedalyvavo. Tuomet renkame pažadus iš priešrinkiminių vienmandačių kandidatų leidinių, pateikiamų Vyriausios rinkimų komisijos, arba socialinėje medijoje pasirodžiusio mero įrašo. Platformoje matote jau atrinktus arba patikslintus pažadus ir pažado šaltinį. Šis etapas balais nevertinamas.

II. PAŽADAS PLANAVIMO DOKUMENTUOSE

 1. Gera pradžia - pusė darbo. Todėl pirmiausia žiūrime, ar pažadas įtrauktas į planavimo dokumentus (strateginį planą, veiklos planą, biudžetą, koalicijos susitarimą) - tai sudarys prielaidas, kad pažado būtų siekiama nuosekliai nuo kadencijos pradžios. Jei pažadas įtrauktas į dokumentus - skiriame 2 balus, jei ne - 0 balų. 
   
 2. Jei pažadas įtrauktas į planavimo dokumentus, tačiau dokumentuose jo formuluotė kiek keičiasi (pvz. keičiasi apimtis, trukmė ir kt.), skiriama 0 balų. Jei formuluotė  sutampa - 1 balas. Pusė balo galime skirti už panašią, tačiau kiek pasikeitusią formuluotę. Atitinkamai tai bus daroma ir kituose etapuose, vertinant pažado įgyvendinimą. Šiuo punktu patikriname nuoseklumą.
   
 3. Politikų mes iškart nebaudžiame. Gali taip nutikti, kad pažadas prarado savo aktualumą arba keitėsi objektyvios aplinkybės, kodėl jis galėtų ar negalėtų būti įgyvendintas (ech ta pandemija!). Todėl, net jei pažadas neįtrauktas į dokumentus,  merų klausiame argumentų, kodėl taip nutiko.  Tuo atveju kai pažado nėra dokumentuose (todėl 2 ir 3 punkte gauna 0 balų), vertiname, ar pagrįstai paaiškinta, kodėl pažadas neįtrauktas į dokumentus. Jei meras paaiškina argumentuotai - skiriame 2 balus. Jei paaiškinama, bet ne iki galo aiški argumentacija, kodėl pažadas neįtrauktas į dokumentus, skiriame 1 balą, o kai paaiškinimų nerandame - 0 balų.

 

III. PAŽADO ĮGYVENDINIMAS

 1. Dokumentai gali tik ir likti dokumentais, todėl toliau žiūrime, ar galima įrodyti, kad pažadas pradėtas įgyvendinti. Pavyzdžiui, meras atsiunčia įrodymus, prasideda planuoti projektai, matoma protokoluose, darbotvarkėse ir panašiai. Kai darbai pradėti ir sutampa su mero pažadu, skiriame 2 balus. Jei matome, kad darbai vyksta, tačiau ne viskas atitinka tai, kas buvo žadėta - 1 balas. Na, o kol niekas nevyksta ir balų duodame - 0.
   
 2. Žinoma, svarbu ne tik pradėti, bet ir gerai pabaigti. Kita vertus, ne visi pažadėti dalykai bus akivaizdūs. Savivaldybė savo veiklas turi planuoti ir apie nuveiktus darbus informuoti jos gyventojus. Todėl toliau tikriname, ar savivaldybės pateiktuose oficialiuose dokumentuose (savivaldybės administracijos, mero, biudžeto ataskaitose) nurodyta, kad darbai baigti ir pažadai įgyvendinti. Jei taip ir formuluotė visiškai sutampa su mero duotais pažadais skiriame net 3 balus (pasitikime ir tikime, kad pažadas įgyvendintas!). Jei formuluotė tik iš dalies sutampa su mero duotais pažadais skiriame per pusę - 1,5 balo. Na, o kai apie pažadą ir darbą nei šnipšt - 0 balų.
   
 3. Bet dokumentai ne visada atitinka realybę, o gal darbas padarytas, bet užrašyti patingėta. Tad patikriname ir papildomai - ar yra kitų įrodymų kad pažadas įvykdytas. Pavyzdžiui, akivaizdžiai matomas faktas (apsidairę matome, kad pastatytas suoliukas ar išasfaltuota gatvė), pranešimai žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose. Kai įrodymai akivaizdūs arba randami keliose vietose skiriami 2 balai. Kai įrodymai ne iki galo aiškūs arba mums kyla dėl jų abejonių - 1 balas. O kai įrodymų negali rasti net ir talentingiausi mūsų googlintojai - 0 balų.

Vualia - visus balus sudedame ir gauname galutinį rezultatą!

 

 

 

Trumpai mūsų metodologija lentelėje žemiau:

 

Ar pažadas įtrauktas į planavimo dokumentus (strateginis planas, veiklos planai, biudžetas, koalicijos susitarimas)?

 

Taip = 2, ne = 0
Ar dokumentuose esantis pažadas sutampa su mero suformuluotu pažadu?

Taip = 1, ne = 0

 

Jei pažadas neįtrauktas į planavimo dokumentus, ar paaiškinta kodėl?

Taip, pagrįstai paaiškinta, kodėl pažadas neįtrauktas į dokumentus = 2 balai.

Taip, tačiau ne iki galo aiški argumentacija, kodėl pažadas neįtrauktas į dokumentus = 1 balas.

Ne = 0 balų.

 

Ar galima įrodyti, kad pažadas pradėtas įgyvendinti (meras atsiunčia įrodymus, prasideda planuoti projektai, matoma protokoluose, darbotvarkėse ir pan.)?

Taip, darbai pradėti ir sutampa su mero pažadu = 2 balai.

Taip, tačiau pradėti darbai ne visai atitinka pažadą = 1 balas.

Ne = 0 balų.

 

Ar savivaldybės pateiktuose oficialiuose dokumentuose (savivaldybės administracijos, mero, biudžeto ataskaitose) nurodyta, kad pažadai įgyvendinti?

Taip, formuluotė visiškai sutampa su mero duotais pažadais = 3 balai.

Taip, tačiau formuluotė tik iš dalies sutampa su mero duotais pažadais = 2 balai.

Ne = 0 balų.
 

Ar yra papildomų įrodymų (akivaizdžiai matomas faktas, pranešimai žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose), kad pažadas įvykdytas?

Įrodymai akivaizdūs arba randami keliose vietose = 2 balai.

Įrodymai ne iki galo aiškūs = 1 balas.

Ne = 0 balų.