„Pažadas iš VRK leidinio: Ikimokyklinių įstaigų tinklo plėtra“

Pažadą davė:

Marija Rekst

5

ŽKR stebėtojų vertinimai

Visi vertinimai

Ekspertų įžvalgos

Ekspertų įžvalgų nėra.

Vartotojų įžvalgos

Vartotojų įžvalgų nėra.