Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Norime informuoti, kad „Žinau, ką renku“ tinklo koordinuojamo Viešosios įstaigos „Europos namai“ vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kas yra šis dokumentas?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto platforma www.zinaukarenku.lt (toliau – Platforma).

Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote Svetainėje ar nesiregistravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

Kas mes?

Platformą tvarko ir administruoja „Žinau, ką renku“ tinklas koordinuojamas Viešosios įstaigos „Europos namai“ juridinio asmens kodas 124862099, adresas Aguonų g. 10, Vilnius.

Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Kokiu principų mes laikomės?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Mes renkame ir tvarkome Taisyklėse ir šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

Kaip ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome?

Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ar joje registruodamiesi.

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kai:

Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Mes galime jungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.