Kęstutis Tubis

Anykščių rajono savivaldybė

Įvykdyta pažadų:

Nestebimas

Faktai ir statistika

Aukštasis universitetinis Gorkio aukštoji VRM mokykla teisininkas 1985

Pasisakymai