Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Arvydas Veikšra

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Arvydas Veikšra

1) Būtinas ir ateityje neišvengiamas savivaldos ir bendruomenės (arba NVO) dialogas bei savivaldos dėmesys bendruomenei (NVO) dėl socialinę atskirtį patiriančių žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, kadangi jos gali greičiau, efektyviau teikti paramą nepasiturintiems gyventojams, bei yra „arčiau” žmogaus. Pvz.: pirties (gali būti mobili) paslaugų teikimas, karštas maistas į namus, drabužių skalbimas, vaikų dienos centrų veikla kaimo vietovėse, patalpų įrengimas šeimoms (tėvui, mamai) patyrusioms smurtą namuose ir pan.

Savivaldybė perka paslaugas iš bendruomenės. Tai galima įvardinti – bendruomenė įgyvendina socialinio verslo projektą. Tiek savivaldybė, tiek bendruomenė turi suprasti bendradarbiavimo naudą skurdo mažinimui. Abipusė nauda. Bendruomenė kuria darbo vietas paslaugų teikimui, savivaldybė apmoka už suteiktas paslaugas, o socialinę atskirtį patiriantys bendruomenės nariai gauna paslaugą.

2) socialinės slaugos lovų išlaikymas;
3) lengvatinis keleivių pervežimas reguliaraus susisiekimo priemonėmis.

Lėšos šioms priemonėms įgyvendinti numatomos savivaldybės socialinės apsaugos plėtojimo programoje.