Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Marija Rekst

Skurdo rizikos lygis didėja (2017 m.-23%), tuo tarpu pašalpos gavėjų skaičius mažėja (2018 m.-2,6%). Vis mažiau skurstančių gauna piniginę paramą. Pastaraisiais metais stebimi milžiniški lėšų sutaupymai, skirstant paramą. Kam skirtumėte prioritetą, paskirstant sutaupytas lėšas, o gal laikotės pozicijos, kad iš viso negalima šioje srityje taupyti?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Marija Rekst

Savivaldybė labai atsakingai naudoja socialinei paramai nepaskirstytą likutį. Piniginė parama skiriama visiems, kam pagal įstatymą priklauso. Taip pat parama skiriama ir kitais atvejais, kaip numatyta savivaldybės tarybos priimtoje tvarkoje.
Kiekvienais metais lėšos beveik 100 proc. buvo perskirstytos kitoms socialinės priemonėms: neįgaliųjų socialinei integracijai; socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti; savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui; smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai; socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti; šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti; socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti, globos įstaigoms išlaikyti bei plėtoti, ir t.t.