Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Marija Rekst

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Marija Rekst

Šiandien Lietuvoje veikianti pašalpų sistema demoralizuoja ir šelpiamuosius, ir mažai uždirbančius. Kai šeimos vos išgyvena iš atlyginimo, o (ilgalaikiai) bedarbiai gali beveik tiek pat gauti nedirbdami, darbas nebėra vertybė.
1. Kadangi skurdo rodiklio didžiąją dalį sudaro bedarbiai, manau, kad tik keliant algą bedarbiai būtų motyvuoti ieškoti darbo ir dirbti.
2. Skatinti bei sudaryti sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui kurtis ir vystytis.
3. Keisti šalies pašalpų mokėjimo sistemą,kad žmonės būtų motyvuoti dirbti, o ne gyventi iš pašalpų.