Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Robert Duchnevič

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Robert Duchnevič

Savivaldybėms palikta mažai galimybių formuoti socialinę politiką. Jos yra tik politikos priemonių įgyvendintojos, todėl savo darbus pirmiausiai privalo atlikti įstatymų leidėjai ir Vyriausybė. Kalbant apie savivaldos galimybes mažinti skurdą reikėtų analizuoti skurdo priežastis ir perspektyvas: demografiją, gyventojų užimtumą, susiklosčiusią situaciją, ekonomikos raidą. Tolimesnei perspektyvai trys užduotys mums:
1. Skatinti darbo vietas kuriančias investicijas mūsų rajone (bus darbo, skurdo bus mažiau). Mes turime pašalinti biurokratines kliūtis, turime padėti investuotojams, tiek dideliems, tiek smulkiam verslui steigtis pas mus ar plėtoti savo verslą;
2. Tobulinti švietimo sistemą (išsilavinęs jaunimas neliks be darbo, perkvalifikuoti vyresni asmenys galės ilgiau išlikti darbo rinkoje). Mes turime rūpintis, kad mūsų rajono mokyklų lygis viršytų vidurkį, kad vaikams būtų užtikrinta popamokinė veikla ir užimtumas;
3. Investuoti į socialinių paslaugų infrastruktūrą (suteikti daugiau pagalbos nepasiturintiems neįgaliesiems, jaunoms šeimoms, pagyvenusiems asmenims). Mes turime investuoti arba pritraukti privačias investicijas į gerontologijos centrus, dienos centrus, rūpintis slaugos ir socialinių paslaugų teikimo infrastruktūra, turime plėsti galimybes suteikti soc. būstą, kad ir labai kuklų.

Darbai neatidėliotinoms problemoms spręsti:
1. Pasitelksime NVO siekdami plėsti socialines paslaugas, ypač reikalingas neįgaliesiems, senjorams ir vaikams;
2. Rūpinsimės, kad socialinę paramą tikrai gautų jos stingantys. Mes nesiekiame savitikslio šiai paramai skirtų lėšų efektyvinimo;
3. Stengsimės, kad mūsų mažieji nejaustų socialinių atskirčių. Rajono mokyklose negali būti „talonų“ nemokamam maitinimui, vaikai turi turėti galimybes nemokamai važiuoti rajono visuomeniniu transportu, savivaldybė privalo pagelbėti gimus kūdikiui (kraitelis), leidžiant vaiką į darželį, išruošiant į mokyklą (reikmenys, rūbai).