Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Inga Laurušonė

Skurdo rizikos lygis didėja (2017 m.-23%), tuo tarpu pašalpos gavėjų skaičius mažėja (2018 m.-2,6%). Vis mažiau skurstančių gauna piniginę paramą. Pastaraisiais metais stebimi milžiniški lėšų sutaupymai, skirstant paramą. Kam skirtumėte prioritetą, paskirstant sutaupytas lėšas, o gal laikotės pozicijos, kad iš viso negalima šioje srityje taupyti?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Inga Laurušonė

Laba diena,

Socialinės politikos formavimas ir įgyvendinimas yra viena iš prioritetinių sričių tiek nacionalinių valstybių valdyme, tiek tarptautiniu mastu. Ir nors po įstojimo į Europos Sąjungą Lietuva ypatingą dėmesį pradėjo skirti gyventojų skurdo ir socialinės atskirties problemai spręsti, kaip ir Jūs pastebite, problema nemažėja.
Akivaizdu, kad šiai sričiai yra skiriamas ne tik nepakankamas finansavimas, bet ir nėra siūloma pakankamai būdų ir priemonių jas spręsti. Pagal mūsų siūlomą programą į Vilniaus m. savivaldybės tarybą, spręsime skurdo ir socialinės atskirties problemas per:

1. Jaunimo užimtumo iniciatyvas. Didesnis pasirinkimas ir prieinamumas sporto arenų, vaikų būrelių, didesnis skaičius sportuojančių ir aktyvų gyvenimo būdą propoguojančių vaikų, tuo didesnė pasiūla darbo vietoms. Taip galėtų savo profesinį kelią pradėti tik mokyklas, profesines mokyklas, ar universitetus baigę jaunuoliai.
2. Užtikrinsime teisingą ES programų įsisavinimą, pagal kurias skiriamos investicijos būtų tikslingai paskirstomos, kreipiant didžiausią dėmesį profesiniui persikvalifikavimui, reikiamiems kursams.
3. Peržiūrėsime socialinių išmokų sistemą ir paslaugas. Taip pat į socialinės politikos formavimą įtrauksime nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, skirdami dėmesio glaudesniam bendradarbiavimui su darbo birža bei įvairiomis kitomis biudžetinėmis įstaigomis.
4. Skatinsime socialinį verslą. Tai socialinės inovacijos, kaip geriau panaudoti turimus ekologinius resursus, pvz. lauko darželiai, daržovių pertekliai pas ūkininkus, kurie nukeliauja į ugdymo įstaigas ir kažką panašaus.
Taip pat gali būti ir kažkokia pagalba per užimtumą. Tikslas ne pelnas, bet sveikatos, užimtumo klausimai.

Tiek būtų trumpai ir glaustai, neišsiplečiant į detales.
Su pagarba, Inga Laurušonė