Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Saulenas Aželskas

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Saulenas Aželskas

Lietuvoje labiausiai pažeidžiami skurdui yra vaikai, neįgalieji, senatvės pensininkai, vieniši asmenys ir bedarbiai. Netgi dirbantys ir uždirbantys negali jaustis socialiai saugūs. Bendruomenė- pirmoji gali pastebėti skurstantįjį ir jam padėti.


1. Švietimas. Tyrimai rodo, jog asmenys, turintys geresnį išsilavinimą yra mažesnėje rizikos zonoje, todėl ypatingai svarbu sumotyvuoti jaunuolius ieškoti paklausių profesijų. Atitinkamų profesijų ugdymą organizuoti savivaldybėje veikiančiose profesinio rengimo įstaigose. Taip pat atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą koncepciją, plėsti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, įtraukiant ir skatinant NVO.
2. Atsakomybė. Likimo nuskriausti asmenys nėra tik krikščioniškų organizacijų reikalas. Savivaldybė ir joje veikiančios organizacijos, bendruomenės privalo prisiimti atsakomybę už skurdžiau gyvenančius asmenis. Sieksime skatinti savanorystę, NVO ar atskirų gyventojų visuomenines veiklas. Savivaldybė sieks senjorų padėties pagerinimo, atsižvelgiant į kiekvieno senjoro poreikius. Papildomi senjorų namai, kompetentingo socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo vizitai, bendravimas su senjorų šeimos nariais, bendradarbiavimas su įvairiomis NVO taps įprasta praktika savivaldybėje bei įrodys visuomenės prisiimtą atsakomybę ir padėką rajono vyriausiajai kartai.
3. Ne pašalpos, o pagalba. Pašalpos – žemina žmogaus orumą, todėl naikinsime žodį „pašalpa“ ir skatinsime požiūrį „prašyti pagalbos nėra gėda“. Pagalba šeimoms teikiama kompleksiškai. Ieškosime būdų dalinai ar visiškai finansuoti reikalingą šeimoms pagalbą. Savivaldybėje veikiančius socialinius projektus ir iniciatyvas skatinsime, plėsime. Pasinaudodami socialinių veiklų gerąja patirtimi – ieškosime jų tęstinumo galimybės, padėsime visuomenininkams atlikti jų prasmingą darbą.
Gyventojai kurie stengiasi save išlaikyti kurdami smulkųjį verslą sieksiu skirti lėšų skatinančioms programoms.
Matau galimybę sutaupyti šeimoms. 2020 m. grąžinti šilumos ūkį savivaldybei ir ženkliai sumažinti paslaugų kainas gyventojams.