Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Sigitas Mecelica

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Sigitas Mecelica

Bedarbystės mažinimas. Tinkamas sąlygų sudarymas, tame tarpe ir finansinė parama, persikvalifikuojantiems arba naujų profesinių įgūdžių įgyjantiems bedarbiams.
Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas teikiant paslaugas asmenims, gyvenantiems skurde. Projektinė, dalinai arba visiškai finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
Parama skurde gyvenantiems vaikams. Mokymo priemonių krepšelis, vasaros atostogų stovyklų, popamokinės veiklos finansavimas.