Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Darius Petrošius

Skurdo rizikos lygis didėja (2017 m.-23%), tuo tarpu pašalpos gavėjų skaičius mažėja (2018 m.-2,6%). Vis mažiau skurstančių gauna piniginę paramą. Pastaraisiais metais stebimi milžiniški lėšų sutaupymai, skirstant paramą. Kam skirtumėte prioritetą, paskirstant sutaupytas lėšas, o gal laikotės pozicijos, kad iš viso negalima šioje srityje taupyti?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Darius Petrošius

Įstatymas įpareigoja piniginei socialinei paramai sutaupytas lėšas skirti kitoms socialinėms reikmėms: socialinę riziką patiriančių žmonių reabilitacijai, pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, smurto, savižudybių, priklausomybių prevencijai, užimtumo didinimui, socialinių paslaugų plėtrai ar socialinių darbuotojų atlyginimo didinimui ir panašiai.

Socialinė parama tai ne vien tik piniginės išmokos,tai ir įvairių socialinių grupių - neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, daugiavaikių, jaunų šeimų, priklausomybėmis sergančių asmenų ir jų šeimos narių - poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas. Sutaupytas lėšas pirmiausia ir reikia nukreipti į paslaugų įvairovės, jų prieinamumo ir kokybės užtikrinimą, viešosios infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą socialinių paslaugų teikimui. Turi būti teikiamos tokios socialinės paslaugos kaip asmeninio asistento, atokvėpio paslauga, šeimoms auginantiems neįgalius vaikus iki 18 metų ir sudaryti galimybę tėvams dalyvauti darbo rinkoje. Sutaupytos lėšos turi būti nukreiptos į ugdymo įstaigas: didinant specialistų logopedo, spec. pedagogo, psichologo skaičių, atsižvelgiant į vaikus turinčius specialiuosius poreikius ir ne tik. Pritaikyti klases ir infrastruktūrą specialiųjų poreikių vaikams. Turi būti nuoseklus socialinių paslaugų tinklo bendruomenėje plėtojimas bei nevyriausybinių organizacijų įtraukimas, teikiant įvairiapusiškas socialines paslaugas.
Svarbu yra išsiaiškinti ar gaunama socialinė parama pasiekia žmones , kuriems yra reikalinga. Ar teikiamos socialinės paslaugos atliepia gyventojų poreikius ir ar pakankamai teikiama socialinių paslaugų, kokių reikėtų tauragiškiams. Visam tam būtų reikalinga atlikti išsamų tyrimą. Turime siekti, kad socialinės paslaugos būtų prieinamos kiekvienam skurstančiajam ar asmeniui, kuriam yra grėsmė nuskursti, sudaryti sąlygas jiems rūpintis savimi ir integruotis visuomenėje.