Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Darius Petrošius

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Darius Petrošius

Skurdą ir atskirtį lemia daugelis dalykų ir ne vien ekonominė situacija. Vienas iš jų vis dar menkas, poreikius neatitinkantis socialinių paslaugų prieinamumas. Akcentuočiau:

1.Kompleksinės paslaugos nuo gimimo iki pensijinio amžiaus neįgaliems asmenims,jų šeimos nariams (edukacinis centras su pojūčių sodu, atokvėpio paslauga, asmeninio asistento paslauga, paslaugos specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimos nariams ir kt. )

2. Negalią turinčių asmenų įdarbinimo (saugios darbo vietos sukūrimas), užimtumo galimybių didinimas.

3. Moterų ir vyrų lygybei, jaunoms šeimoms, vienišiems, jaunimui, senyvo amžiaus žmonėms programų įgyvendinimas, skirtų sveikatinimui, laisvalaikio ir užimtumo didinimui, įtraukiant NVO į paslaugų teikimą. Pvz. Socialinio verslo projektų rėmimas per savivaldybės skurdo mažinimo ir atskirties programą.