Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Dovydas Kaminskas

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Dovydas Kaminskas

Laba diena, Aiste. Dėkoju už klausimą. 2018 m. Tauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino SOCIALINĖS ATSKIRTIES IR SKURDO MAŽINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO Tvarką, kuriai kasmet auga finansavimas. Pagrindinis tikslas - įtraukti nevyriausybines organizacijas į socialinių problemų sprendimą, plėtoti socialinių paslaugų sistemą, užtikrinti paslaugų prieinamumą bei stiprinti socialinę integraciją.
4. Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus siūlymus, nustato projektų finansavimo sritis einamiems metams. Parama skiriama šioms socialinės apsaugos sritims finansuoti:
4.1. socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
4.2. smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai;
4.3. šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti;
4.4. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, vykdančių socialines programas, gebėjimams stiprinti ir socialinėms programoms įgyvendinti;
4.5. kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą).

3 Pagrindiniai prioritetai siekiant skurdo mažinimo:
1. Turime kuo stipriau įtraukti NVO į socialinių paslaugų teikimą, užtikrinti, kad jos užsiimtų ne tik sprendžiant esamas problemas, bet vykdytų edukacines socialinių įgūdžių, amatų ir perkvalifikavimo programas - visa tai siekiant integruoti atgal į darbo rinką ilgalaikius bedarbius.
2. Užtikrinti socialinio būsto plėtrą su tinkamomis gyvenimo sąlygomis juose. Socialinių būstų eilių turi nelikti.
3. Dirbti, siekiant kurti naujas galimybes gyventojams, remti žmones, kurie turi savo smulkius verslus, pritraukti investicijas kurios kuria naujas darbo vietas, užtikrinti kokybiškas persikvalifikavimo galimybes.