Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Dovilė Ručytė

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Dovilė Ručytė

Pirma, labai svarbu užtikrinti, kad skiriama pinginė parama būtų pakankama, padėtų įveikti krizes ir užtikrintų orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas.
Antra, dalis sutaupytų lėšų turi būti investuojama į socialinę infrastruktūrą bei vaikų skurdo mažinimo priemones, socialinių paslaugų plėtrą.
Visais atvejais būtinas griežtas kontrolės mechanizmas, užtikrinantis, jog socialinė pašalpa netaptų nuolatiniu ilgalaikiu papildomu pragyvenimo šaltiniu, kuriuo naudojamasi nekeičiant savo gyvenimo būdo. Todėl sutaupytos lėšos turėtų būti skiriamos bedarbių ir rizikos grupėje esančių žmonių perkvalifikavimui, naujų, rinkos poreikius atitinkančių specialybių įgijimui, kurios padėtų skurstančiajam ištrūkti iš skurdo spiralės. Geriausiai šį principą apibudino visą savo gyvenimą skurstančiųjų gelbėjimui pašventusi Motina Teresė, Nobelio premijos laureatė - skurstančiajam reikia duoti ne žuvį, o meškerę.