Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Mantas Česnauskas

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Mantas Česnauskas

Sveiki,

dėkoju už klausimą ir atsiprašau, kad atsakau tik dabar. Bet, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada.
Klausimas ir labai konkretus, nes prašoma konkrečių trijų dalykų, tačiau tuo pat metu ir labai platus ir sudėtingas, nes kalbama apie skurdą apskritai. Kalbant apie Plungės rajoną, mano galva, visų pirma reikėtų identifikuoti, kokios socialinės grupės labiausiai patiria skurdą - ar tai senjorai, neįgalieji, daugiavaikės šeimos ir t. t. Pati sąvoka "skurdo mažininmas" lyg ir sufleruoja atsakymą, kad šios problemos sprendimo būdas yra didinti pajamas, tačiau aš manau, kad reikėtų žiūrėti kiek plačiau. Daugeliu atveju socialiniai klausimai yra glaudžiai susiję su kitomis sritimis - medicinos, verslo, švietimo ir pan. Manau, kad išsiaiškinus, kurioje socialinėje grupėje yra opiausia problema dėl skurdo būtent Plungės rajone, galima svarstyti apie kažkokios konkretesnius žingsnius. Jei kalbame, pavyzdžiui, apie senjorus, tikėtina kad šioje grupėje skurdo problemą derėtų spręsti per paslaugų gerinimą ir prieinamumo didinimą (lankomoji slauga, senelių namų plėtra ir pan.), jei kalbame, pavyzdžiui, apie daugiavaikes šeimas, matyt, kalba eitų apie sąlygų dirbti sudarymą (vaikų priežiūra, darbo vietų kūrimas, verslo plėtra apskritai, nes į problemas galima pažiūrėti ir plačiau), jei kalbam, pavyzdžiui, apie asocialius asmenis, tada kalbėtume apie psichologinės pagalbos, reabilitacijos, gydymo galimybes.
Iš tiesų klausimas labai nevienalypis ir vieno atsakymo nėra. Man norėtųsi į tai pažvelgti kiek plačiau ir spręsti ne pasekmes, tačiau priežastis.