Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Daiva Juodelienė

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Daiva Juodelienė

Kaip Lietuvoje taip ir Panevėžio rajone pagrindinėmis skurdo priežastimis tampa nedarbas, menkas išsilavinimas, mažos neefektyvių ūkių pajamos, nepilnos šeimos, didelė vaikų išlaikymo našta. Todėl kuo didesnį dėmesį reikia skirti:
1. Skatinant smulkųjį verslą, ypač teikiantį mažiau paklausias ir pelningas paslaugas - batsiuvių, siuvėjų ir pan., Įkurti fondą, skirtą šeimos verslo pradžiai finansuoti.
2. Organizuoti visų Panevėžio rajono moksleivių nemokamą maitinimą.
3. NVO, bendruomenių pagalba didinti skurdžiausiai gyvenančių asmenų finansinį raštingumą.