Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Romas Medzveckas

Skurdo rizikos lygis didėja (2017 m.-23%), tuo tarpu pašalpos gavėjų skaičius mažėja (2018 m.-2,6%). Vis mažiau skurstančių gauna piniginę paramą. Pastaraisiais metais stebimi milžiniški lėšų sutaupymai, skirstant paramą. Kam skirtumėte prioritetą, paskirstant sutaupytas lėšas, o gal laikotės pozicijos, kad iš viso negalima šioje srityje taupyti?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Romas Medzveckas

Prioritetai, paskirstant sutaupytas lėšas :
- Daugiavaikėms NEasocialioms šiemoms : tėvams tose šeimose, kartu su vietinio verslo įmonėmis sukuriant konkrečioms vietovėms, bendruomenėms pritaikytas darbo mokymo, persikvalifikavimo galimybes, o vaikams tokiose šeimose yra būtini rinkos kainas atitinkantys "krepšeliai", kurie apimtų nuo mokyklos reikmenų iki stipendijų studijoms ar profesiniam mokymui.
- Padidintos rizikos šeimoms, didinant socialinių darbuotojų skaičių ir būtent tiems darbuotuojams suteikiant visas priemones - darbui, saugumui ir psichologinei pagalbai užtikrinti.
- Vienišiems senoliams, skiriant nuolatinę, į namus pristatomą pagalbą "krepšelio" forma.
- Neįgaliesiems, nedelsiant atsiradus poreikiui pritaikant būstus ir transporto priemones jų reikmėms.

Šioje srityje neturi būti taupoma, tačiau parama turi būti maksimaliai tikslinė. Mūsų, Pakruojo rajonas, yra tikrai nedidelis ir čia galima dirbti kryptingai ir, jei reikia, į kiekvieną atvejį žiūrėti individualiai.