Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Kęstutis Kubertavičius

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Kęstutis Kubertavičius

Savivaldybės galimybės mažinti skurdo rizikos lygį yra minimalios. Esmingai įtakoti tai gali Vyriausybė ir LR Seimas.
1. Skurdo lygis glaudžiai susijęs su valstybės ekonomika, fiskaline politika. Savivaldybės lygmenyje reikia dėti pastangas ir maksimaliai pritraukti investicijas. Investicijos, skatina ekonomikos augimą, kuria darbo vietas. Užsienio investuotojai paprastai moka didesnius atlyginimus nei Lietuvos darbdaviai.
2.Marijampolėje reikia išplėsti Laisvą ekonominę zoną. Sukurti infrastruktūrą, pritraukti investuotojus.
3. Skatinti darbo vietų kūrimą jau esamose įmonėse, plečiant gamybą, didinant darbų apimtis. Už atlyginimo padidinimą įmonėje, skatinti įmonę finansiškai, atleidžiant nuo savivaldybės administruojamų mokesčių. Sukurti skatinimo sistemą, kuri būtų efektyvi ir patraukli darbdaviams, papildomai priimantiems darbuotojus ir didinantiems atlyginimus.