Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Gediminas Akelaitis

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Gediminas Akelaitis

Atsiprašau .Dėl objektyvių priežaščių vėluoju su atsakymu.Plačiąja prasme skurdo problema sprendžiama Seimo ir Vyriausybės vykdoma mokesčių politika. Savivaldybėms palikta pašalpų mokėtojų vaidmuo.Akcijos,kaip maisto banko paketų dalinimas,labdaros valgyklos ir dar visa eilė visuomeninių ,savanorių organizuojamų ir daromų veikų kompleksiškai skurdo problemų nesprendžia.Socialinis būstas neleidžia "pakilti"nepasiturintiems,mažas pajamas gaunantiems gyventojams,nes atsiradus daugiau pajamų,negu nustatyta įstatymais,remtini netenka remtino statuso.Vėl vyriausybės nustatytos normos.Verslas,kaip taisyklė,nesuinteresuotas mokėti didesnius atlyginimus ,kaip yra regione dėl darbo jėgos konkurencijos,kad Žmogus kitoj įstaigoj negautų didesnio atlyginimo.Marijampolėje socialinė pagalba,paslaugos ,tinklas,prieinamumas organizuota ir išvystyta pakankamai gerai.