Užduoti naują klausimą politikui

Simonas

Klausimas skirtas: Kęstutis Kubertavičius

Kaip planuojate skatinti jaunimo organizacijas dalyvauti savivaldybės visuomeniniame gyvenime ir tartis su jomis priimant sprendimus?

Atsakymas

Kęstutis Kubertavičius

Tapus savivaldybės vadovu, sukviesčiau Jaunimo organizacijas. Išsiaiškintume esamą situaciją, poreikius, galimybes, ieškotume finansinės paramos aktyviausioms jaunimo organizacijoms ir paskirčiau neetatiniu Mero patarėju ne tik jaunimo bet ir kitais klausimais pačių jaunimo organizacijų deleguotą atstovą. Tai įtrauktų jaunimą į savivaldybės veiklą, skatintų domėtis žmonių problemomis, perprasti Tarybos ir administracijos veiklą, skatintų skaityti įstatymus. Demokratija,- pirmiausia yra paremta teisės (įstatymų, vyriausybės nutarimų) viršenybe prieš asmeninį supratimą ar norą daryti "gerus darbus", nesilaikant įstatymo raidės. "Anais laikais" taip jau buvo, kai partijos pirmas sekretorius buvo įstatymas. Taip valdyti yra lengviau. Tokių bolševikinių apraiškų kartais pastebime ir šiandieną jaunųjų socialdemokratų vadovavimo stiliuje. Matyt, tokia yra žmogaus prigimtis- "na kaip čia manęs, viršininko gali neklausyti".