Užduoti naują klausimą politikui

Simonas

Klausimas skirtas: Kęstutis Kubertavičius

Kas paskatino jus rinktis Lietuvos socialdemokratų darbo partiją?

Atsakymas

Kęstutis Kubertavičius

Buvęs mano partijos bičiulis, skyriaus pirmininkas P. Isoda atleido mane iš UAB "Marijampolės butų ūkis" vadovo pareigų be priežasties. Net nesigilino į klausimo esmę, o viešai pasakė: "mes jį atleisime be priežasties". Ir atleido be jokių paaiškinimų.
Anais laikais taip elgdavosi bolševikai. Išveždavo į Sibirą arba sušaudydavo (Stalino "troika"). DAUGIAU INFORACIJOS GALITE rasti 2018-09-15 laikraštyje "Suvalkietis" straipsnyje "Atviras laiškas LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkui Povilui Isodai".
Natūralu, kad tokioje partijoje pasilikti negalėjau, o kad man yra svarbios tikrosios socialdemokratinės vertybės (ne bolševikinės), - įsteigėme Lietuvos socialdemokratų darbo partijos Marijampolės skyrių.

Pagarbiai,
Kęstutis Kubertavičius