Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Saulius Grinkevičius

Skurdo rizikos lygis didėja (2017 m.-23%), tuo tarpu pašalpos gavėjų skaičius mažėja (2018 m.-2,6%). Vis mažiau skurstančių gauna piniginę paramą. Pastaraisiais metais stebimi milžiniški lėšų sutaupymai, skirstant paramą. Kam skirtumėte prioritetą, paskirstant sutaupytas lėšas, o gal laikotės pozicijos, kad iš viso negalima šioje srityje taupyti?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Saulius Grinkevičius

Pašalpos gavėjų skaičius Kėdainių rajono savivaldybėje mažėja, nes dalis socialinės pašalpos gavėjų įsidarbina ir jiems ne bereikia mokėti pašalpų. Per 2018 metus šis skaičius sumažėjo 29 asmenimis. Tačiau didėja socialinės pašalpos išmpokų dydis: 2016 m. buvo 1745 gavėjai, priskaičiuota išmokėti – 1 012 297 EUR; 2017 m. – 1456 gavėjai, priskaičiuota išmokėti 969 400 EUR; 2018 m. – 1427 gavėjai, priskaičiuota išmokėti – 1 102 300 EUR. Socialinės pašalpos dydis keitėsi (didėjo) dėl kelių priežasčių: valstybės remiamų pajamų didėjimo, dėl įstatyme įtvirtintų nuostatų pajamų apskaičiavimui, nes nebeįskaičiuojama išmoka vaikui, iki 30 proc. darbo užmokesčio, bei dėl įstatyme įtvirtintų nuostatų, leidžiančių savivaldybės tarybos nustatyta tvarka skirti piniginę paramą, kai asmuo ar šeima neatitinka įstatyme apibrėžtų reikalavimų.
Vis mažiau skurstančių gauna paramą? Tai netiesa – paramą gauna visi asmenys, kurie atitinka įstatyme numatytas normas, t.y. pagal įstatymus jie yra pašalpų gavėjai. Kiti asmenys nepatenka į įstatymų nuostatomis apibrėžtas socialinės rizikos grupes.
Tačiau pagalba yra suteikiama kitais būdais – ne tik mokant pašalpą. Pavyzdžiui - dalis nepanaudotų lėšų skiriamos pensininkams padėti: kompensuojant šalto ir karšto vandens kainų skirtumą.
Pastaraisiais metais stebimi milžiniški lėšų sutaupymai, skirstant paramą Atsakymas - nėra sutautytų lėšų. Yra tik lėšos, kurių negalima, vadvaujantis įstatymais, skirti tiesiogiai kaip pašalpą pašalpos gavėjams, nes jie neatitinka įstatyme apibrėžtų normų, tačiau likusios, o ne sutaupytos ar nepanaudotos, lėšos vis tiek yra skiriamos socialinės rizikos asmenims, skurdo mažinimui ir socialinės politikos įgyvendinimui. Kėdainių rajono savivaldybėje 2018 metais šios lėšos buvo skriamos :
Šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo mažiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti skirta 1 042 000 EU. Tai nemokamo socialiai remtinų vaikų maitinimo ikimokyklinėse įstaigose bei bendrojo laviniomo mokyklose organizavimas, kainų skirtumo už šildymą, šalto ir karšto vandens pardavimą kompensavimas, išlaidų už lengvatinį keleivių vežimą kompensavimas, integralios pagalbos į namus 2018 metų programos vykdymo finansavimas, socialinių paslaugų vaikams šeimynose finansavimas ir pagalbos į namus paslaugų neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims teikimas.
Finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti skirta 158 300 EUR
Neįgaliųjų socialinei integracijai 2018 metais skirta 175 600 EUR. Tai socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursų organizavimas, dienos socialinės globos paslaugų Kėdainių socialinės globos namuose finansavimas. Pabrėžtina, kad šių paslaugų teikimas buvo labai efektyvus ir programa pasiteisinio, tad 2019 metais tam bus skiriama dar daugiau dėmesio. Taip pat buvo skiriamos lėšos viešosios aplinkos pritaikymui neįgaliųjų poreikiams, bei socialinių paslaugų teikimui asmenims su proto ir psichine negalia.
Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti skirta 44 000 EUR
Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti skirta 29 400 EUR
Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui 2018 metais skirta 129 200 EUR. Tai: Savivaldybės socialinio būsto remontas, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimas, socialinių būtųs įsigijimas.
Socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti skirta 328 300 EUR. Tai Šėtos socialinio ugdymo centro rekonstrukcija, Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujimas ir savarankiško gyvenimo namų įkūrimas šiame centre, bendruomeninių vaikų globos namų plėtra, paslaugų plėtros socialinėse įstaigose finansavimas.
Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygų gerinimui ir darbo užmokesčio didinimui skirta 58 000 EUR.