Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Reda Kneizevičienė

Skurdo rizikos lygis didėja (2017 m.-23%), tuo tarpu pašalpos gavėjų skaičius mažėja (2018 m.-2,6%). Vis mažiau skurstančių gauna piniginę paramą. Pastaraisiais metais stebimi milžiniški lėšų sutaupymai, skirstant paramą. Kam skirtumėte prioritetą, paskirstant sutaupytas lėšas, o gal laikotės pozicijos, kad iš viso negalima šioje srityje taupyti?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Reda Kneizevičienė

Paskirstant sutaupytas lėšas, prioritetą skirčiau NVO, kurios veikia skurdo mažinimo sriyje. Tai gal būti vietos bendruomenės ar kitos NVO. Jau ne kartą buvo įrodyta, kad jos gali teikti įvairias paslaugas greičiau, kokybiškiau ir pigiau. Jas remiant, stiprinčiu jų gyvybingumą. Jos kuria didelę pridėtinę vertą, nes pasitelkiama ir savanorystė. Esu įsitikinusi, kad NVO sektorius vietos savivaldai gali būti kaip lygiavertis partneris sprendžiant įvairias problemas. Reikia tik pasitikėti šiomis organizacijomis, jas stiprinti ir joms padėti. Vietos bendruomenės yra arčiausia žmonių ir geriausia mato paslaugų poreikį. Tereikia joms suteikti šansą įrodyti, kad gali prisiimti įsipareigojimus teikti kokybiškas paslaugas.