Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Vaida Aleknavičienė

Skurdo rizikos lygis didėja (2017 m.-23%), tuo tarpu pašalpos gavėjų skaičius mažėja (2018 m.-2,6%). Vis mažiau skurstančių gauna piniginę paramą. Pastaraisiais metais stebimi milžiniški lėšų sutaupymai, skirstant paramą. Kam skirtumėte prioritetą, paskirstant sutaupytas lėšas, o gal laikotės pozicijos, kad iš viso negalima šioje srityje taupyti?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Vaida Aleknavičienė

Lėšos turi būti panaudotos efektyviai. Skirstant sutaupytas lėšas prioritetą skirčiau socialinę riziką patiriančių asmenų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti; užimtumo didinimo programoms įgyvendinti;socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti.