Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Vaida Aleknavičienė

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Vaida Aleknavičienė

1.skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrą, skatinti įgyvendinti socialines programas ir skirti tam lėšų.
2. skirti daugiau lėšų užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, kurios skatintų perėjimą iš pašalpos gavėjo į darbinę veiklą.
3. smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas, ūkininkų įtraukimas į bendrą dialogą.