Užduoti naują klausimą politikui

Laurynas

Klausimas skirtas: Kęstas Komskis

Ką nuveikėtė Pagėgių savivaldybės labui iki kandidatūros į šį postą?(be rinkiminių pažadų)

Atsakymas

Kęstas Komskis

Darbai, prie kurių įgyvendinimo prisidėjau, inicijavau projektų įgyvendinimą, rūpinausi lėšomis šiems darbams įgyvendinti dirbdamas mero pavaduotoju (2000 – 2003 m.), meru (2003 – 2008 m.), Seimo nariu (2008 – 2016 m.):

Vilniaus gatvės Pagėgiuose rekonstrukcija (2003 m.)
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos kapitalinis remontas su sporto salės statyba, stadiono rekonstrukcija ( 2004 – 2007).
Sutvarkytas parkas Pagėgiuose.
Statomas baseinas Pagėgiuose.
Stoniškių pagrindinės mokyklos rekonstrukcija su sporto salės statyba (2005).
Pastatytas paminklas Pagėgių parke skirtas Didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimui (2006).
Pastatytas naujas Pagėgių savivaldybės kultūros centro ir viešosios bibliotekos pastatas (2012).
Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios įrengimas (nuo 2004).
Natkiškių kultūros namų kapitalinis remontas (2012).
Rekonstruota Birutės gatvė Pagėgių mieste (2011).
Pastatyti nauji Vaiko globos centro pastatai (2015).
Rekonstruoti Bendrosios praktikos gydytojų kabinetai Natkiškiuose, Rukuose, Vilkyškiuose (2006).
Pagaminta „Amžinosios Rambyno knygos“ kopija ir grąžinta į Martyno Jankaus muziejų (2002).
Įkurtas Paveikslų sodas po atviru dangumi Martyno Jankaus muziejaus teritorijoje. Kasmetiniai dailininkų plenerai (nuo 2003).
Atliktas kapitalinis Martyno Jankaus muziejaus remontas (2014).
Pastatytas klėtis Martyno Jankaus muziejaus teritorijoje (2016).
Išasfaltuotas kelias Žukai – Tauragė.
Išasfaltuotas kelias į Bitėnus.
Prisidėta įrengiant mini sporto aikštynus savivaldybės kaimuose.
Vilkyškių mokyklos kapitalinis remontas.
Rekonstruota Rambyno gatvė Lumpėnuose (2018).
Įrengti nuotekų tinklai ir valymo įrenginiai Natkiškių ir Piktupėnų kaimuose. (2018)
Rekonstruoti Vilkyškių dvaro pastatai (2015).
Suremontuoti Pagėgių savivaldybės senelių globos namai, įrengtas dienos centras (2013).
Įsteigtas Socialinių paslaugų centras ir atliktas paslaugų centro pastato kapitalinis remontas.
Įsteigtas socialinių paslaugų centro krizių namai Vidgirių kaime (2006).
Rekonstruoti Stoniškių kultūros namai, įrengiant juose seniūniją, biblioteką, laidojimo salę, priešgaisrinę tarnybą (2015).
Pastatytas tiltas per Kamanos upę Stoniškių seniūnijoje (2014).
Rekonstruota Mokyklos gatvė Rukų kaime Stoniškių seniūnijoje.
Asfaltuojamos Kamanos, Paupio, Vilties gatvės Rukų kaime Stoniškių seniūnijoje.