Užduoti naują klausimą politikui

Aiste

Klausimas skirtas: Vitalijus Mitrofanovas

Nepaisant ekonominio augimo, Lietuvoje skurdo rizikos lygis nemažėja. Savivaldybių funkcijoms yra priskiriamas ir socialinės politikos įgyvendinimas. Ar matote savo savivaldybėje dalykų, kuriuos norėtumėte keisti, kad skurdo Lietuvoje mažėtų? Įvardykite tris pagrindinius konkrečius dalykus, kuriuos norėtumėte keisti ir kaip tai darytumėte?

Klausimas užduodamas Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vardu, Jūsų atsakymas bus viešinamas Tinklo facebook paskyroje bei puslapyje.

Atsakymas

Vitalijus Mitrofanovas

Kiek atsakinga savivalda už skurdo lygį? Atsakomybė susideda iš visumos teisių ir pareigų. Deja, šiandiena savivaldos teisės įvairiose srityse yra siaurinamos (žemės disponavimo klausimai, nebuvimas galimybės skolintis investiciniams projektams, nebuvimo skatinimo mechanizmo savivaldybės dėl ekonominių rodiklių gerėjimo ir t.t.). Pareigų bandoma užkrauti vis daugiau, nors finansiniai ištekliai ribojami. Ką galima padaryti bent prie esamo teisinio reguliavimo, bei finansinių išteklių:
1. Investicijų pritraukimas , kas sąlygoja naujų darbo vietų kūrimą ir nedarbo lygio mažinimą.
2. Švietimas: žmonių profesinis rengimas, bei perkvalifikavimas, verslumo ugdymas.
3. Pagalba smulkiajam verslui.
4. Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, jų įvairovė bei prieinamumas.
Aišku, daug kur reikia ir centrinės valdžios pasitikėjimo ir bendradarbiavimo . Kaip, pvz., įdarbinimo tarnybų funkcijų perdavimas savivaldybėms.