Užduoti naują klausimą politikui

Rimvydas

Klausimas skirtas: Linas Kruopis

Jei tai būtų, jog neišrinktų jūsų į merus, ar vis vien padarysite taip, kad būtų 200 naujų darbo vietų Pasvalyje? Kodėl to nepadarėte būdamas taryboje bei dirbdamas dabar tiesiogaiai su tuo susijusį darbą?

Atsakymas

Linas Kruopis

Norint inicijuoti kapitalo steigiančio naujas darbo vietas pritraukimą į Pasvalio rajoną neužtenka būti vien tarybos nariu ne valdančiosios daugumos sudėtyje. Konservatoriškojo valdymo periodu, kuris trunka jau trečias dešimtmetis, į Pasvalį nebuvo pakviesta nei viena įmonė, kuri būtų čia steigusi naujas darbo vietas. Turint karčios patirties apie mano asmenines iniciatyvas siekiant pasikeitimų, būtų daugiau negu naivu tikėtis sulaukti palaikymo iš dabartinės valdžios. Norint įgyvendinti tokį projektą reikia ne tik politinės valios ir palaikymo, bet ir realių administracinių galių. Mano dalyvavimas dabartinės sudėties Pasvalio savivaldybės tarybos veikloje pagal atstovaujamą komitetą buvo orientuotas į veiklas susijusias su švietimo, sporto ir kultūros klausimų sprendimu. Pagal galimybes prisidėjau prie klausimų sprendimų susijusių su strateginio planavimo tobulinimu savivaldybėje, vietinio ūkio plėtra ir daugeliu kitų dalykų. Dabartinės sudėties ekonomikos komitetas, kurio tiesioginė veikla buvo tiesiogiai susijusi su verslo plėtojimu mūsų savivaldybėje, nebuvo įgalus parengti jokios ateities vizijos ir pateikti siūlymų leidžiančių pakeisti esamą graudžią situaciją susijusią su minėtų klausimų sprendimu. Jeigu Pasvalyje valdančioji dauguma nepasikeis po 2019m.savivaldybių tarybų rinkimų, mano iniciatyvos susijusios su didelės Pasvaliui įmonės steigimu, manau, bus pasmerktos, nes konservatoriai aiškiai demonstruoja nenorą padėti verslo plėtrai. Tai atspindi savivaldybės strateginio plano pirmojo prioriteto susijusio su ekonomikos ir verslumo plėtojimu numatytos niekinės finansavimo priemonės. Verslo plėtrai savivaldybėje kasmet buvo skiriama tik apie 2300 eurų, kai bendras biudžetas jau seniai perlipęs 25 mln eurų. Manau, kad palankiai susiklosčius aplinkybėms formuojant naują valdančiąją daugumą, minėtos įmonės kūrimasis Pasvalyje nepriklausys nuo išrinktojo mero norų. Kandidatuoju į merus todėl, kad ši pozicija yra tiesiogiai susijusi su atstovavimu savivaldybės interesams išorėje, ko reikia norint pritraukti daugiau investuotojų į Pasvalio rajoną. Šis darbas iki šiol nebuvo tinkamai atliekamas ir tai iliustruoja statistiniai duomenys : TUI( tiesioginės užsienio investicijos) Pasvalyje skaičiuojant vienam gyventojui sudaro apie 350 eurų, Lietuvos vidurkis apie 5500 eurų vienam gyventojui. Metus laiko derinu galimybę sudaryti sąlygas steigtis minėtai įmonei Pasvalyje ir nepriklausomai nuo rinkimų rezultatų stengsiuosi šią idėją įgyvendinti. Jeigu būčiau išrinktas rajono meru tai padaryti turėčiau ženkliai didesnes galimybes.