Užduoti naują klausimą politikui

Greta

Klausimas skirtas: Vida Bondauskienė

Kokia jūsų nuomonė apie Plungės rajono mokyklų tinklą? Ar palaikote mažas rajonų mokyklas, prie kurių rėmimo turi prisidėti savivaldybė, švietimas ne toks kokybiškas, kaip didesnėse miesto, ar labiau būtumėte už tinklo optimizavimą?

Atsakymas

Vida Bondauskienė

Manau, kad švietimas, o tuo pačiu ir mokyklų tinklas visada turi būti refomuojamas ypač atsakingai. Uždaryti mokyklą, pakeisti mokyklos statusą galima greitai. Bet visada reikia galvoti, kokį tai duos rezultatą. Rezultatas neturėtų būti matuojamas vien sumažėjusiais mokyklų išlaikymo kaštais. Reikia galvoti ar pokyčiai duos kokybinę naudą švietimui, mokiniams. Nepritariu pasigirstančiom kalbom, kad reikia "Ryto" pagrindinę ar Senamiesčio mokyklas pertvarkyti į aštuonmetes progimnazijas. Tų mokyklų ugdymo kokybė ir rezultatai geri. Be to, ministerijoje šiuo metu svarstomas projektas, kuriame siūloma ir nauja mokyklų struktūra, t.y. 9 progimnazijos klasės ir 3 gimnazijos klasės. Geriau neskubėti ir viską daryti atsakingai.
Palaikau mažas kaimo mokyklas, kuriose mokosi pradinių klasių mokiniai. Mažieji turi mokytis artimi namų. Jose gali būti gera kokybė ir emocinė aplinka (pvz. Grumblių mokykla). Tačiau nuo penktos klasės mokiniai neturėtų mokytis jungtinėse klasėse. Labai svarbu, kad, reorganizavus mokyklą, būtų be priekaištų organizuotas kaimo vaikų vežimas į miesto mokyklas. Deja, čia turime problemų.
Džiaugiuosi, kad yra kaimo gimnazijų, kurios yra išskirtinės ir tuo pritraukia mokinius net iš kitų savivaldybių, pvz. Alsėdžių gimnazija.To išskirtinumo palinkėčiau ir kitoms mokykloms. Reikia išlaikyti kaimuose gimnazijas, jei jos susiduria su laikinomis problemomis.
Taigi, neskubėčiau pertvarkyti rajono mokyklų tinklo.