Užduoti naują klausimą politikui

Arnas

Klausimas skirtas: Antanas Černeckis

Kaip kėtinate gerinti švietima? Kokiais būdais žadate pritraukti investuotoju Rietave?

Atsakymas

Antanas Černeckis

Sveiki! Dėkoju už klausimą. Švietimo arba kitaip ugdymo kokybė priklauso nuo daugelio dedamųjų.Manau, kad labai svarbu yra pasiekti tėvų, mokytojų ir mokinių vieningo požiūrio į mokinių mokymosi rezultatų siekimą.Ypatingai svarbu,kad kiekvienas vaikas suvoktų savo pasiekimų pažangą.Ne visi esame apdovanoti vienodais gabumais, todėl labai svarbu, kad kiekvienas galėtų didžiuotis net mažais pasiekimais.Savivaldybė negali įtakoti mokymo programų,vadovėlių kokybės ir panašių dalykų, tačiau metodinę pagalbą pedagogams aktyvinsime per Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistus.Viena mokykla dalyvaus kokybės krepšelio projekte.Patirtimi pasidalins su kitų mokyklų pedagogais.Visos ugdymo įstaigos tęs dalyvavimą LL-3 programoje. Pateiktos paraiškos dviems tarptautiniams projektams,kuriuose dalyvaus mokyklų vadovai,mokytojai ir mokiniai.Mokyklų vadovai dalyvavo mokymuose Estijoje ir Suomijoje. Artimiausiu metu dalysis gerąja patirtimi savo kolektyvuose.Savivaldybė , bendradarbiaudama su Švietimo,mokslo ir sporto ministerija aprūpino mokyklas kompiuterine ir kita mokymo įranga.Ir toliau rūpinsimės aprūpinant mokyklas naujausia įranga.Įrengtos naujos edukacinės erdvės, pastatyta nauja sporto salė su sporto aikštelėmis,nauju stadionu ir sutvarkyta aplinka prie miesto gimnazijos.Savivaldybė daug prisideda ir ateityje prisidės finansiškai užtikrinant spec. pagalbą mokiniams.Tai tik artimiausi planai, nes keičiant planus ministerijai, reikės keisti planus ir savivaldybei.
Dėl investicijų. Turime daug ir įvairios patirties.Esame užmezgę ryšius su Šteinfurto apskrities administracija ir verslo atstovais,su Karlshamno savivaldybe, verslo bei mokslo atstovais, su lietuvių išeiviais ,gyvenančiais JAV ir norinčiais investuoti Rietave.Aktyviai propaguojame galimybes investuoti Rietavo savivaldybėje savivaldybės įdiegtame portale"Investuok Rietave".Nuolat dirbame su "Investuok Lietuvoje" specialistais.Paruošėme ir įgyvendiname projektą ,įrengiant teritoriją galimam investuotojui,pagal 907 VRM priemonę. Turime pakankamai daug norinčių investuoti,žinoma, visi nori geriausių sąlygų.Mes visada buvome ir esame pasiruošę sudaryti geriausias sąlygas verslo atėjimui ir naujų darbo vietų steigimui.Tai liudija Tarybos sprendimai skelbiami Savivaldybės svetainėje.Pati naujausia įmonė įsikūrusi Rietave praėjusiais metais,sukūrusi virš šimto darbo vietų yra UAB "Rietuva".