Užduoti naują klausimą politikui

Ona

Klausimas skirtas: Linas Kruopis

Esate išrenkamas meru. Kokiu konkrečiu rodikliu savo kadenciją Pasvalio r. įvertintumėte kaip sėkmingą ir kodėl?

Atsakymas

Linas Kruopis

Mano parengtoje programoje nurodyti pagrindiniai darbai kuriuos numačiau įgyvendinti būdamas Pasvalio rajono savivaldybės meru. Visi pagrindiniai tikslai yra susiję su ekonominiu krašto gerovės didinimu:
1. Pasvalio savivaldybėje bus įkurta lengvosios pramonės įmonė su dviem šimtais gerai apmokamų darbo vietų. Regione, kuris tradiciškai pasižymi labai aukštu nedarbo lygiu ir užimtumo sezoniškumu tai sumažins šį rodiklį ne mažiau kaip 4 procentais. 2018 m. pradžioje tai 12,6 procento. Tikėtina, kad įmonei pradėjus veikti pilnu pajėgumu, nedarbo rodiklis bus ne didesnis kaip 8,5 procento.
2. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo didinimas nuo dabartinių 5 tūkstančių iki 75 tūkstančių eurų. Pasvalio savivaldybėje 2018 m. pradžios duomenimis 1 000-iui gyventojų vidutiniškai teko 17,3 veikiančių ūkio subjektų ir tai buvo žemiausias rodiklis Panevėžio apskrityje. Ši ir kitos kompleksinės priemonės užtikrins įmonių plėtrą ir per ketverius metus rodiklis priartės prie Panevėžio rajono lygio, kuris šiuo metu yra 25,8 1 000-iui gyventojų . Per kadenciją bus pasiektas 22 veikiančių ūkio subjektų 1 000-iui gyventojų. rajono gyventojų rodiklis.
3.Statistikos departamento duomenimis, Pasvalio rajono gyventojų amžiaus vidurkis per 2007–2018 m. išaugo 8 metais ir medianinis gyventojų amžius 2018 m. pradžioje siekė 47 metus. Vykdant aktyvią jaunų žmonių pritraukimo gyventi ir dirbti Pasvalio savivaldybėje politiką per ketverius metus medianinis gyventojų amžius sudarys ne daugiau kaip 48 metus.