Užduoti naują klausimą politikui

Ona

Klausimas skirtas: Neringa Trinskienė

Esate išrenkama mere. Kokiu konkrečiu rodikliu savo kadenciją Pasvalio r. įvertintumėte kaip sėkmingą ir kodėl?

Atsakymas

Neringa Trinskienė

Ta savivaldybė, kuri savo sprendimais labiau prisideda prie ekonominės laisvės kūrimo, paprastai pasižymi aukštesniais gerovės rodikliais. Savivaldybės turėtų kurti palankias sąlygas verslui (mažinti mokesčius, stiprinti konkurencinę aplinką, ir investuotojams pateikti aktualią informaciją), o tai savo ruožtu kurtų naujas darbo vietas bei mažintų nedarbą. Daugiau laisvės - daugiau investicijų. Pagal ekonomikos dėsnius kapitalas juda ten, kur mažesni mokesčiai ir sukurtos palankesnės galimybės jo „įdarbinimui“. Augančioje, klestinčioje ekonomikoje gyventojų kiekis didėja, nes žmonės renkasi palankesnes sąlygas gyvenimui ir darbui. Taigi gyventojų skaičiaus pokytis yra tiesiogiai susijęs su savivaldybės kuriamomis ekonominėmis, socialinėmis ir kitomis gerovės sąlygomis.
Jei aš tapčiau mere, savo kadencijos sėkmę matuočiau šiais rodikliais:
1. Per kadenciją sumažintas tarptautinės emigracijos lygis iki 0,8 % (šiuo metu 1,2 %)
2. Pritrauktos į rajoną investicijos, paskatintas steigtis ir plėtotis verslas. Sėkmės rodiklis: vienam Pasvalio r. savivaldybės gyventojui tenkančios materialinės ir tiesioginės užsienio investicijos pasieks Panevėžio regiono vidurkį. Taip pat ir kiti ekonomikos aktyvumo rodikliai, tokie kaip veikiančių ūkio subjektų skaičius, verslo liudijimus įsigijusių gyventojų skaičius, išduotų statybos leidimų skaičius tūkstančiui gyventojų pasieks Panevėžio regiono vidurkį.
3. Pakilęs Pasvalio rajono savivaldybės indeksas pagal Laisvosios rinkos vertinimo rodiklius bent per penkis punktus.