Užduoti naują klausimą politikui

Erika

Klausimas skirtas: Albinas Juškevičius

Laba diena, norėčiau užduoti keletą klausimų.
1. Rinkiminiame buklete minite, kad kursite viešojo sektoriaus ir piliečių bendradarbiavimą dorovinių vertybių pagrindu. Gal galite konkrečiai įvardinti kaip tai ketinate padaryti?
2. Kokia Jūsų vizija, kaip turėtų atrodyti Savivaldybės institucijų ir įmonių atskaitomybės modelis? Kokiais principais tai veiktų?
3. Kaip žadate puoselėti žemaičių kultūrinį paveldą?

Atsakymas

Albinas Juškevičius

Laba diena,
1. Per daugelį savo pilietinės veiklos metų patyriau tai, kad niekas realiai iš tarnautojų turima informacija su visuomene nesidalija. Aš remiuosi savo asmeninėmis savybėmis ir turima patirtimi. Esu įsitikinęs, kad tai leis stipriai sumažinti biurokratinį informacijos kaupimą ir jos sklaidą.
2. Tai bus įgyvendinta per Sav. administracijos turimos ir sisteminamos informacijos išteklius. Šiuo metu nėra įgyvendinta (supaprastinta) Sav. administracijos atskaitomybės sistema. Sav. Taryba kaip subjektas arba kiekvienas tarybos narys atskirai privalo užtikrinti, kad visos Sav. įmonės, įstaigos ar atskiri darbuotojai vykdytų savo funkcijas laikantis aukščiausių pareigybinių įsipareigojimų.
3. Siūlysiu mokymo įstaigoms, pvz: kartą per mėnesį, pravesti klasės valandėles, kuriose vaikai būtų supažindinami su žemaičių kalba, papročiais ar pan.
Dėkoju už klausimus