Paremk

Prisidėkite prie vienintelio Lietuvoje politikos stebėsenos tinklo Lietuvoje ir atskaitingesnės politikos vos keliais mygtuko paspaudimais - skirkite 2 % pajamų mokesčio

1. Junkitės prie e-deklaravimo sistemos internetu Jums patogiu būdu (per banką, VMI priemones ar elektroninį parašą). 

2. Prisijungę prie sistemos viršuje pamatysite blokelį "deklaravimas", spustelėję ant jo kairėje meniu juostoje pasirinkite „pildyti formą", iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkite „prašymas skirti paramą“

3. Atsivėrusiame lange pasirinkite formos elektroninį pildymą ir jums atsivers FR0512 v.3 forma (jos pildymo pavyzdys yra čia), kuriai užpildyti tereikia tokių duomenų: 

1- 4 laukeliai: Jūsų duomenys

5 laukelis- mokestinis laikotarpis: 2017

6S: pažymėti

E1- gavėjo tipas: 2

E2- gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 124862099 

E3- įrašykite „Europos namams“ 

E4- norėdami skirti visą 2 procentų dalį, įrašykite 2

Svarbu: E5 langelyje galite nurodyti, kad skiriate 2 proc. GPM keliems metams į priekį - iki 2020 metų imtinai! 

4. Spustelėti mygtuką "Pateikti"

Formą galite pateikti bet kada iki gegužės 1 dienos. 

Gautą paramą skirsime mokymų jauniesiems politikos stebėtojams bei susitikimų su politikais organizavimui.